Bộ chuyển đổi Video sang quang Gnetcom | 720P

TVI |CVI |AHD Video quang 720P Converter quang VIDEO
 1. Bộ chuyển đổi Video sang quang 16 kênh Gnetcom HL-16V-20T/R-720P

  Converter quang video 16 kênh GNETCOM HL-16V-20T/R-720P

  Rating:
  100%
  (16)
  Special Price ₫10,050,000 Regular Price ₫10,150,000
 2. Bộ chuyển đổi Video sang quang 8 kênh Gnetcom HL-8V-20T/R-720P

  Converter quang video 8 kênh GNETCOM HL-8V-20T/R-720P

  Rating:
  100%
  (82)
  Special Price ₫4,900,000 Regular Price ₫5,000,000
 3. Converter quang video 4 kênh Gnetcom HL-4V-20T/R-720P

  Converter quang video 4 kênh Gnetcom HL-4V-20T/R-720P

  Rating:
  100%
  (44)
  Special Price ₫3,650,000 Regular Price ₫3,700,000
 4. Bộ chuyển đổi Video sang quang 2 kênh GnetcomHL-2V-20T/R-720P

  Converter quang video 2 kênh GNETCOM HL-2V-20T/R-720P

  Rating:
  100%
  (65)
  Special Price ₫1,500,000 Regular Price ₫1,550,000