Bộ chuyển đổi Video sang quang Gnetcom | 1080P

TVI |CVI |AHD Video quang 1080P Converter quang VIDEO
 1. Bộ chuyển đổi Video sang quang 8 kênh Gnetcom HL-8V-20T/R-1080P

  Converter quang video 8 kênh GNETCOM HL-8V-20T/R-1080P

  Rating:
  100%
  (54)
  Special Price ₫7,450,000 Regular Price ₫7,500,000
 2. Bộ chuyển đổi Video sang quang 4 kênh Gnetcom HL-4V-20T/R-1080P

  Converter quang video 4 kênh GNETCOM HL-4V-20T/R-1080P

  Rating:
  100%
  (34)
  Special Price ₫4,450,000 Regular Price ₫4,500,000
 3. Bộ chuyển đổi Video sang quang 2 kênh Gnetcom HL-2V-20T/R-1080P

  Converter quang video 2 kênh GNETCOM HL-2V-20T/R-1080P

  Rating:
  100%
  (45)
  Special Price ₫2,300,000 Regular Price ₫2,700,000