Bộ chuyển đổi quang thoại

Bộ chuyển đổi quang thoại Ho-link cho phép truyền tín hiệu điện thoại trong phạm vi 20km thông qua một sợi quang đơn mode. Đồng thời, nó đảm bảo tín hiệu điện thoại không bị ảnh hưởng bởi nhiễu điện từ (EMI). Bộ chuyển đổi quang thoại Ho-link gồm các cổng POTS (RJ11) truyền tải tín hiệu điện thoai qua cáp quang. Cổng điện thoại POTS hai dây PSTN có thể được định cấu hình như một thiết bị FXO (trung kế PBX) hoặc FXS (bộ điện thoại / máy fax / modem quay số) chỉ bằng một cài đặt chuyển mạch DIP đơn giản. Sử dụng một cặp bộ chuyển đổi quang thoại, đường dây điện thoại có thể được mở rộng qua một mạch cáp quang, cung cấp đầy đủ dịch vụ và các tính năng như ID người gọi.

Các bộ chuyển đổi quang thoại HO-LINK đang phổ biến thời điểm hiện tại: 

  • Bộ chuyển đổi quang thoại 2 kênh HL-2P-TRF (mã cũ HL-2PCM-20TR)
  • Bộ chuyển đổi quang thoại 2 kênh HL-2P1E-TRF (mã cũ HL-2PCM1E-20TR)
  • Bộ chuyển đổi quang thoại 4 kênh HL-4P-TRF (mã cũ HL-4PCM-20TR)
  • Bộ chuyển đổi quang thoại 4 kênh HL-4P1E-TRF (mã cũ HL-4PCM1E-20TR)
  • Bộ chuyển đổi quang thoại 8 kênh HL-8P-TRF (mã cũ HL-8PCM-20TR)
  • Bộ chuyển đổi quang thoại 16 kênh HL-16P-TRF (mã cũ HL-16PCM-20TR)
  • Bộ chuyển đổi quang thoại 32 kênh HL-32P-TRF (mã cũ HL-32PCM-20TR)