Máy đo otdr

OTDR sợi quang là gì?

OTDR sợi quang Máy đo phản xạ miền thời gian quang là một công cụ quan trọng được các tổ chức sử dụng để chứng nhận hiệu suất của các liên kết sợi quang mới và phát hiện các vấn đề với các liên kết sợi hiện có.

OTDR gửi một xung ánh sáng laser vào một bên của sợi quang. Khi xung di chuyển dọc theo sợi quang, một phần nhỏ năng lượng của xung được phản ánh đến bộ dò từ các điểm dọc theo sợi quang, chẳng hạn như đầu nối, bộ ghép kênh, mối nối, bộ tách và các thành phần khác trên liên kết quang.

Tình trạng mạng của bạn phụ thuộc vào chất lượng cơ sở hạ tầng mạng của bạn. Chất lượng này bắt đầu với  sự chứng nhận hoàn chỉnh của các nhà thầu hoặc nhà tích hợp hệ thống rằng cơ sở hạ tầng cáp quang đã được lắp đặt đúng cách. Duy trì một nhà máy sợi đáng tin cậy cũng là điều cần thiết trong việc bảo vệ các ứng dụng quan trọng trong kinh doanh của bạn. Là một quản trị viên mạng, điều quan trọng là phải hiểu cách đạt được hiệu suất tốt nhất từ ​​việc đầu tư hệ thống cáp của bạn và cách giải quyết các vấn đề nhanh chóng khi chúng xảy ra.

Nó hữu ích để kiểm tra tính toàn vẹn của cáp quang. Nó có thể xác minh độ mất mối nối, đo chiều dài và tìm lỗi. OTDR cũng thường được sử dụng để tạo “bức tranh” về cáp quang khi nó mới được lắp đặt