Dây nhảy quang MM (multi-mode)

Dây nhảy quang MM (multi-mode)Dây nhảy quang, Dây hàn