Dây hàn quang SC/FC/ LC (Pigtail)

Dây hàn quang SC/FC/ LC (Pigtail)Dây nhảy quang, Dây hàn