Bút soi thông quang

Bút soi thông quang 

Bút soi thông quang hoặc bộ định vị lỗi trực quan là một tia laser màu đỏ có thể nhìn thấy được thiết kế để đưa năng lượng ánh sáng nhìn thấy vào một sợi quang. Các khúc cua gấp, đứt gãy, đầu nối bị lỗi và các lỗi khác sẽ “rò rỉ” ánh sáng đỏ cho phép các kỹ thuật viên phát hiện ra các khuyết tật một cách trực quan.

VFI là một công cụ lý tưởng để xác định một số lượng lớn các khuyết tật xảy ra tại các điểm kết nối trong và xung quanh tủ sợi quang được ẩn trong “điểm mù” hoặc vùng chết của OTDRs.

VFL cấp nguồn bằng laser là một máy kiểm tra tính liên tục của cáp để định vị các sợi, xác minh tính liên tục và cực tính của cáp. Máy kiểm tra tính liên tục của cáp này giúp tìm ra các điểm đứt trong cáp, đầu nối và mối nối. Chế độ liên tục và nhấp nháy giúp xác định dễ dàng hơn.

Các ứng dụng

Xác định vị trí các khúc cua gấp, đứt gãy và hư hỏng trong sợi quang
Tiến hành kiểm tra tính liên tục từ đầu đến cuối
Thực hiện theo dõi và nhận dạng sợi quang