PHỤ KIỆN QUANG

PHỤ KIỆN QUANG
Phụ kiện quang
 1. Dây nhảy quang LC-LC Singlemode

  Dây nhảy quang LC-LC Singlemode

  Special Price ₫35,000 Regular Price ₫60,000
 2. Dây nhảy quang FC-LC Singlemode

  Dây nhảy quang FC-LC Singlemode

  Special Price ₫35,000 Regular Price ₫60,000
 3. Dây nhảy quang SC-ST Singlemode duplex 3M

  Dây nhảy quang SC-ST Singlemode duplex 3M

  Special Price ₫60,000 Regular Price ₫100,000
 4. Dây nhảy quang Single Mode (SM) SC-SC duplex 3M

  Dây nhảy quang Single Mode (SM) SC-SC duplex 3M

  Special Price ₫60,000 Regular Price ₫100,000
Page