Thiết bị chống sét lan truyền

Thiết bị chống sét lan truyền

Thiết bị chống sét lan truyền được thiết kế đặc biệt để tránh tổn thất trong việc truyền dẫn nguồn điện lớn giữa các thiết bị trong hệ thống.Chúng bảo vệ các bo mạch điện tử của các thiết bị, phòng tránh thiệt hại do các dòng điện quá áp đột biến, xung sét lan truyền trên hệ thống.

Thiết bị chống sét lan truyền bao gồm nhiều loại,với các chức năng khác nhau và chúng tôi đã đưa bài viết hướng dẫn cách lựa chọn thiết bị chống sét lan truyền mạng lan ,camera IP  tại đây.Thiết bị chống sét lan truyền chúng tôi cung cấp các loại sau..

Bên cạnh việc bảo vệ các thiết bị điện tử nhạy cảm khỏi các đợt tăng điện và đột biến, các thiết bị chống sét lan truyền còn được chế tạo bằng vật liệu có khả năng chống cách điện cao và độ bền dường như rõ ràng với vỏ kim loại .Bên cạnh việc bảo vệ các thiết bị điện tử nhạy cảm khỏi các đợt tăng điện và đột biến,Thiết bị chống sét lan truyền còn được chế tạo bằng vật liệu có khả năng chống cách điện cao và độ bền dường như rõ ràng với vỏ kim loai đc cấu tạo.