Khách hàng khối doanh nghiệp.

1. Tổng công ty vận tải hà nội . / Hệ thống tổng đài trả lời tự động Call Center)

 2. Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước . / Cung cấp hệ thống camera giám sát các cửa hàng toàn miền Trung và miền Bắc).