Công ty TNHH Giải Pháp Viễn Thông Thiên Tân (THIENTANTELECOM) là đại diện thương hiệu HO-LINK duy nhất tại Việt Nam

Vien Thong Thien Tan Co., Ltd. (THIENTANTELECOM) is the only HO-LINK brand representative in VIETNAM

THIEN TAN TELECOM cung cấp và phân phối đầy đủ các thiết bị thương hiệu Holink & Gnetcom chính hãng.

Thien Tan Telecom provides and distributes a full range of genuine Holink / Gnetcom brand equipment.

✓ Bộ chuyển đổi quang điện Gnetcom

(Fiber media converter Gnetcom) 

✓ Bộ chuyển đổi quang điện HO-LINK

(Fiber media converter Ho-Link)

✓ Bộ chuyển đổi video sang quang AHD/CVI/TVI/3G-SDI.

(Video over Fiber Meida Converter)

✓ Bộ chuyển đổi VGA,HDMI sang quang

(VGA,HDMI Extender)

✓ Bộ chuyển đổi RS485/232/422 sang quang

(Fiber media Converter rs485/232/422)

✓ Bộ chuyển đổi âm thanh (Audio) sang quang

(Audio over fiber media converter)

✓ Bộ chuyển đổi điện thoại sang quang

(Telephone over fiber media converter)

✓ Bộ chuyển quang POE, Switch quang

(switch PoE, optical switch)

✓ Bộ chuyển đổi quang công nghiệp...

(Fiber media converter Industry)